ZIJN psychologie

Indien je graag een behandeling wilt waarbij de gesprekken vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen we iets voor je betekenen als de verwachting bestaat dat we echt verschil kunnen maken in ongeveer 10 sessies, of minder. De huisarts kan je helpen een inschatting daarvoor te maken. Vaak gaat het om klantgerichte behandeling of er is sprake van trauma na b.v. een bevalling, angst, paniek, somberheid. Of als het heel goed lukt om te reflecteren en u zeer gecommitteerd bent om te veranderen, ook dan kun je in 10 sessies al veel doen. Wanneer er al heel veel hulpverlening geweest is, of er is sprake van langdurige problematiek is de kans aanwezig dat je beter geholpen bent met een langduriger traject. Aan de hand van de aanmelding en de verwijzing maken we een inschatting en bellen je om samen te overleggen over of we al dan niet gaan starten.

Als we starten doen we dat aan de hand van een intake waarin wij je vraag om jouw verhaal te vertellen. Waar je vandaan komt, waar je graag naar toe wilt en wat we voor je zouden kunnen betekenen. Voor jezelf kun je dan ook bekijken of je het zou zien zitten om een traject aan te gaan. En of er een ‘klik’ met de behandelaar is.
Aan de hand van dit verhaal en evt. vragenlijsten, wordt er een diagnose stellen. Als we dit plaatje duidelijk hebben, kunnen we met de behandeling van start. Dit kan bestaan uit een combinatie van bijvoorbeeld gesprekstherapie, EMDR, Cognitief Gedragstherapie CGT, elementen uit de Transactionele analyse TA, Acceptance en commitment therapie ACT, motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte therapie, enz. Gedurende het traject zullen we regelmatig checken of we nog op de goede weg zitten.

Tarieven / vergoeding Basis GGZ

Behandeling wordt alleen vergoed als er sprake is van verwijzing door (huis)arts of een bedrijfsarts. Indien er sprake is van een verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts geldt het volgende:

  • We hebben geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat behandeling binnen de Basis ggz voor een gedeelte of geheel vergoed (tussen de 60 en 100%) wordt door de zorgverzekeraar, dit hang af van je verzekering
  • Basis GGZ wordt (deels) vergoed binnen het basispakket van de verzekering
  • Je moet rekening houden dat eerst je eigen risico wordt aangesproken
  • Per sessie ontvangt je een factuur. Die dien je zelf te betalen en kun je daarna indienen bij de zorgverzekeraar
  • Als tarief worden de door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) vastgestelde tarieven voor de basis GGZ gehanteerd